Naše WEB projekty...

Rozcestník

Speciální odnož rodiny WEBů, který je věnován pouze mé zálibě - fotografování.

Shrnuje mou tvorbu zejména v oblasti fotoreportáží. Věnuje se i používané technice a nabytým zkušenostem.

www.foto.kutlvasr.cz

   WEB se zabývá popisem postupné rekonstrukce našeho baráku.

Snaží se zmapovat vývoj oprav a rozvoje tak, jak se dařilo v průběhu let. Můžete posoudit, zda se nám to povedlo.

www.dum.kutlvasr.cz

Komunitní WEB "Za naši obec". 

Speciální internetovské stránky, mapující činnost a záměry Sružení nezáviských kandidátů "Za naši obec".

Sdružení vzniklo na podzim 2014 a připravovalo se na volby do zastupitelstva obce Janovice konané na podzim 2014

www.za-nasi-obec.cz
 

   Speciální WEB, podrobně mapující jednu velkou společenskou akci, kterou skupina nadšenců zorganizovala v srpnu 2012

Jednalo se o setkání zástupců obcí, jejich název obsahuje slovo "Bystré"

www.bystre-eu.kutlvasr.cz

Tematický WEB, zabývající se děním v místní části obce Janovice - Bystré.

Shromažďují se zde fotodokumentace a videa, popisující jednotlivé akce v "dědině" od konce roku 2011 do konce roku 2016.

www.janovice-bystre.cz

Provoz tohoto webu je zastaven.